Vízi létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatok és rendelkezések

A különböző vízi létesítmények, úgymint

 • csatornahálózatok és műtárgyai,
 • szennyvízkezelő, előtisztító berendezések, műtárgyak,
 • szennyvíztisztító telepek,
 • vízkiemelő, illetve átemelő művek stb.

fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan különböző jogszabályok kötelezően elvégzendő feladatcsoportokat határoznak meg.

Ezen feladatok a jogszabályi háttéren kívül a vízjogi létesítési, vízjogi fennmaradási, és vízjogi üzemeltetései engedélyekben is megjelennek.

A jelzett feladatok a műtárgyak, mint vízépítési szerkezetek ellenőrzésén, karbantartásán kívül kapcsolódó kötelezettségeket is tartalmaznak, melyek a környezetvédelem egyes ágazatait is érinthetik.

A csatornahálózatok, leválasztó berendezések esetében az éves rendszeres karbantartások gyakorisága alapvetően a használat módjától, a terhelések mennyiségi és minőségi alakulásától függ. A karbantartások gyakoriságát próbaüzemi sorozatok alapján határozzák meg, de évi 1 alkalom (ellenőrzés, tisztítás …) általában szükséges.

Ezen feladatok ellátása így nem csak műszaki, állagvédelmi és üzembiztonsági szempontból szükséges, hanem egyes környezeti terhelések megelőzése érdekében is.

Főbb környezetvédelmi feladatok a prevención kívül

 • hulladékok képződése, szakszerű elhelyezése,
 • veszélyes hulladékok képződése, elhelyezése,
 • kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek stb.

A fentiek alapján így látható, hogy egy-egy csatornahálózat, illetve műtárgyai üzemeltetése (használata) komplex feladatok ellátását igénylik.

Főbb alátámasztó jogszabályok:

 • 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljárásról (2007. évi módosítással)
 • 38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvíz elvezetésről és a közműves szennyvízelvezetésről
 • 21/2002 (IV. 25.) Korm. rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről (+szakmai kiegészítések előírásai)
 • 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelméről
 • 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
 • 2000. évi XLIII tv. a hulladékgazdálkodásról
 • 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet a nyilvántartási kötelezettségekről
 • 93/1996 (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeiről