Csatornahálózatok és műtárgyaik karbantartásával kapcsolatos jogszabályok

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán lévő és saját célt szolgáló vízi létesítmények szakszerű fenntartásáról gondoskodni, rendszeres karbantartásáról intézkedni.

A szennyvízelvezető rendszereket úgy kell üzemeltetni, hogy azok üzemvitele ne veszélyeztessen

 • élet és vagyonbiztonságot,
 • egészségügyi és környezeti elemeket.

Így meg kell előzni a csatornahálózat és műtárgyainak feliszaposodását, vagyis a keletkezett szennyvizek szabad levonulásának akadályozását.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1995. évi VGTV,
 • 38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet,
 • 94/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet.

Ha a helytelen üzemeltetésből eredően szennyezés éri a közcsatorna-hálózatot, az élővízi befogadót,

vagy a felszín alatti vizeket, úgy a tulajdonos a 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a környezeti károk elhárításáról köteles intézkedni.

A helytelen csatornaüzemeltetésből származó vízszennyezés esetén

 • csatornabírság,
 • vízszennyezési bírság szabható ki, melynek mértéke függ a kibocsátási koncentrációtól, mennyiségtől és befogadó besorolásától.

Az egyes bírságtételeket a

 • 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 11. sz. melléklete (felszín alatti vízszennyezésről)
 • 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete (a csatornabírságról, illetve a vízszennyezési bírságról)

tartalmazza.

A szennyvíztisztító, előkezelő berendezésekben leválasztott uszadékok, iszapok hulladék besorolása

 • kommunális szennyvíz esetén EWC 200304
 • ipari szennyvizek esetén EWC 190809*

EWC 190811*

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és elszámolási bevallási kötelezettségeket a 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet rögzíti, míg a kötelezettségek elmulasztásából eredően kiszabható bírságtételeket a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet határozza meg.

Alapvető szakmai követelmények vízi létesítmények üzemeltetése során

 • havi/negyedéves ellenőrzés,
 • féléves rendszeres karbantartás,
 • a képződő iszapok kitermelése, jogszabályokban előírt szakszerű elszállíttatása

/Csak arra környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szakcég végezhet csatornaműben munkálatokat és szállíthatja el a keletkezett iszapokat./

 • A szennyvízkezelő-tisztító művek (pl: zsírfogó) havi rendszerességi ellenőrzése és tisztítása de legalább negyedéves karbantartás, tisztítás elvégzése szükséges.

A kitermelt iszapok elszállítását, átvételét és kezelését vagy ártalmatlanítását csak arra jogosult hulladékkezelési/szállítási engedéllyel rendelkező szakcég végezheti.

Az engedélyek meglétét a hulladék birtokosa (Megbízó) köteles ellenőrizni!Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán lévő és saját célt szolgáló vízi létesítmények szakszerű fenntartásáról gondoskodni, rendszeres karbantartásáról intézkedni.

A szennyvízelvezető rendszereket úgy kell üzemeltetni, hogy azok üzemvitele ne veszélyeztessen

 • élet és vagyonbiztonságot,
 • egészségügyi és környezeti elemeket.

Így meg kell előzni a csatornahálózat és műtárgyainak feliszaposodását, vagyis a keletkezett szennyvizek szabad levonulásának akadályozását.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1995. évi VGTV,
 • 38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet,
 • 94/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet.

Ha a helytelen üzemeltetésből eredően szennyezés éri a közcsatorna-hálózatot, az élővízi befogadót,

vagy a felszín alatti vizeket, úgy a tulajdonos a 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a környezeti károk elhárításáról köteles intézkedni.

A helytelen csatornaüzemeltetésből származó vízszennyezés esetén

 • csatornabírság,
 • vízszennyezési bírság szabható ki, melynek mértéke függ a kibocsátási koncentrációtól, mennyiségtől és befogadó besorolásától.

Az egyes bírságtételeket a

 • 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 11. sz. melléklete (felszín alatti vízszennyezésről)
 • 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete (a csatornabírságról, illetve a vízszennyezési bírságról)

tartalmazza.

A szennyvíztisztító, előkezelő berendezésekben leválasztott uszadékok, iszapok hulladék besorolása

 • kommunális szennyvíz esetén EWC 200304
 • ipari szennyvizek esetén EWC 190809*

EWC 190811*

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és elszámolási bevallási kötelezettségeket a 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet rögzíti, míg a kötelezettségek elmulasztásából eredően kiszabható bírságtételeket a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet határozza meg.

Alapvető szakmai követelmények vízi létesítmények üzemeltetése során

 • havi/negyedéves ellenőrzés,
 • féléves rendszeres karbantartás,
 • a képződő iszapok kitermelése, jogszabályokban előírt szakszerű elszállíttatása

/Csak arra környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szakcég végezhet csatornaműben munkálatokat és szállíthatja el a keletkezett iszapokat./

 • A szennyvízkezelő-tisztító művek (pl: zsírfogó) havi rendszerességi ellenőrzése és tisztítása de legalább negyedéves karbantartás, tisztítás elvégzése szükséges.

A kitermelt iszapok elszállítását, átvételét és kezelését vagy ártalmatlanítását csak arra jogosult hulladékkezelési/szállítási engedéllyel rendelkező szakcég végezheti.

Az engedélyek meglétét a hulladék birtokosa (Megbízó) köteles ellenőrizni!